Dorpshuis ‘t RAShuys

In onze RASdorpen beschikken wij over een mooi dorpshuis, ‘t RAShuys.
Tot 2013 fungeerde dit voormalige schoolgebouw als basisschool OBS Steenbergen.
De school moest sluiten vanwege te weinig leerlingen. Naast het schoolgebouw stond ons voormalige dorpshuis De Roegte. Omdat het schoolgebouw leeg kwam te staan hebben de besturen van Stichting RAS en Vereniging voor Dorpsbelangen RAS de koppen bij elkaar gestoken. Zo ontstond al snel een nieuw plan om de voormalige school als dorpshuis voort te laten bestaan. In overleg met Gemeente Noordenveld heeft Stichting RAS het pand overgenomen met als doel het te exploiteren als dorpshuis.
Op 5 september 2015 is het dorpshuis officieel geopend !
Wij zijn dankbaar voor het werk van de vele vrijwilligers en sponsoring van organisaties en bedrijven. Meer informatie vindt u op www.rashuys.nl