WHATSAPP BUURTPREVENTIE

Beste buurtbewoner,

Om het veilige gevoel in onze straten te kunnen behouden of vergroten hebben we het initiatief genomen om met Whatsapp een buurt-app op te zetten voor Alteveer.

Middels deze brief willen wij u vragen of u wilt deelnemen aan deze buurt-app.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Dit kan door een mail te sturen naar:

secretariaat@rasdorpen.nl

Vermeld daarin uw naam en mobiel telefoonnummer.
Ik zal u dan toevoegen aan de buurt-app van Alteveer.

Aangezien er voor WhatsApp een maximum van 50 deelnemers per groep geldt, graag bij voorkeur één contactpersoon per huishouden doorgeven.

Mochten meerdere nummers per huishouden wenselijk zijn, geef dit dan even door.

In dat geval zal er een tweede groep aangemaakt moeten worden, waarbij onze straat of buurt op een logische manier opgedeeld moet worden.

Om de app functioneel te houden, zijn er een aantal regels opgesteld;

Deze zijn als volgt:

 1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 2. Men moet in bezit zijn van een smartphone.
 3. Deelnemers zijn woonachtig/ gevestigd in de wijk/buurt waar de groep opgericht wordt.
 4. Whatsapp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 wordt gedaan.
 5. Gebruik de Whatsapp volgens de SAAR afkorting:
  S = Signaleer
  A = Alarmeer 112
  A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
  R = Reageer / Registreer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dat we de plannen van de verdachte persoon verstoren (zaak stuk maken). Doe dit alleen als je dit veilig kunt doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
 6. Laat door middel van een Whatsapp bericht aan elkaar weten dat 112 gebeld is dit om te voorkomen dat er een regen van 112 meldingen plaats vindt.
 7. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 8. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Dus ook geen mobiel telefoneren tijdens het besturen van een voertuig.
 9. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement wanneer dit voor de melding noodzakelijke meerwaarde heeft. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur , het merk, type en het kenteken.
 10. Gebruik deze Whatsapp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact privé berichten.
 11. Bij verlies of diefstal van uw telefoon of wijziging van telefoonnummer dit doorgeven aan de beheerder.

Het zou mooi zijn als U meedoet in deze groepsapp. Op die manier kunnen we de sociale controle vergroten en samen onze buurt nog een stukje veiliger maken.

De gemeente Noordenveld heeft toegezegd voor stickers en borden te zorgen welke dan duidelijk maken dat we op elkaar letten en er voor elkaar zijn.