RASvisie

In deze bijlage treft u de visie op ons RAS-gebied aan.

De inhoud van de RAS-visie is ontstaan door huiskamergesprekken en enquêteformulieren die door onze eigen inwoners zijn bijgewoond cq. ingevuld in het najaar van 2016.

Iedereen heeft zijn stem kunnen laten horen in dit traject. Let wel: niet iedereen is bij een huiskamergesprek geweest of heeft de enquête ingevuld. Op basis van de informatie van de inwoners die ons input hebben gegeven is de RAS-visie geschreven.

Inmiddels zijn al diverse actiepunten in volle gang of afgerond. Als wijk, buurt of straat kunt u zelf actiepunten oppakken die geen ondersteuning van dorpsbelangen of stichting RAS verlangen. Voor grote actiepunten zijn veelal meerdere partijen nodig om dit te kunnen realiseren. Uiteraard zien wij graag dat iedereen actief bijdraagt aan de toekomst van RAS!

De RAS-visie boekjes zijn in week 10-2018 bezorgd op alle permanente adressen in de RAS-dorpen. Heeft u onverhoopt geen boekje ontvangen? Laat Dorpsbelangen dit weten! De twee extra tabbladen in het originele boekje kunt u gebruiken om zelf nog info toe te voegen die voor u persoonlijk belangrijk zijn. Zo houdt u alles netjes bij elkaar.

Minimaal eenmaal per jaar wordt de RAS-visie bijgewerkt. Van wijzigingen in de RAS-visie ontvangt u maximaal 1x per jaar huis-aan-huis nieuwe inlegbladen.

Zo houden we ons RAS-boekje up-to-date!