BESTUUR RASDorpen

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter:              Tom Tiemstra
Secretaris:              Wiebe Kruijer; secretariaat@rasdorpen.nl
Penningmeester: Willem Niesink
Leden:                       Mieneke Ram bestuurmededelingen.