Algemene Leden Vergadering

ALV WOENSDAG 25 april 2018: woensdagavond houden wij onze algemene ledenvergadering in ons dorpshuis ’t RAShuys. Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:45 uur. Hieronder treft u de notulen 2017, jaarverslag 2017 en de agenda 2018 aan.
Jaarverslag 2016
notulen jaarvergadering 2017
Flyer en agenda ALV