Categoriearchief: Gemeente Noordenveld

Verslag schouw 2019

Wijk/dorpsbelangen:   Dorpsbelangen RAS   

Wijk/dorpsschouw Datum: 20 Juni 2019 om 13.00 uur vanaf RAShuys Giezenstraat 3.                   

Aanwezig: DB RAS Tom Stienstra , Wiebe Kruijer, Gemeente M B en L R , WiN E H

Opmerkingen vooraf: Wat gebeurt er met de actiepunten van vorig jaar die niet of gedeeltelijk zijn uitgevoerd. Zie schouwlijst van 21-06-2018.

Punten Groen:

Punten Straatwerk, Straatmeubilair en Bebordingen:

Punten Speelvoorzieningen:

Er wordt vertelt dat Rashuis bezig is met een plan voor een nieuwe speelvoorziening op het terrein voor het RAShuys. Ook wil de gemeente op het veld achter ’t RAShuys een wadi aanleggen met natuurlijke speelaanleiding. Dit kan mogelijk ook probleem wateroverlast oplossen waardoor drainage niet nodig is. Na de zomervakantie gaan we hiermee aan de slag in samenwerking met St. RAShuys.

Punten Algemeen:

Er komt een vraag wie verantwoordelijk is voor de stormschade op perceel Staatsbosbeheer. Gemeente kan hier niets in betekenen. Er is zo veel schade dat niet alles direct opgelost kan worden, Staatsbosbeheer er druk mee bezig. 

Het Drents Landschap (HDL) heeft een landschap geërfd tussen Roderesch en Steenbergen. Veel inwoners zullen er wel van weten, gezien het projectbord aan de weg. Ze zijn veel aan het renoveren en het bos aan het revitaliseren. HDL heeft de gemeente gevraagd bij te dragen aan de renovatie aan een theehuis. Wij hebben gezegd dat alleen te willen doen als ze het bos open zouden willen stellen voor wandelaars.  Dit sluit aan bij de wens in de RASvisie voor meer wandelpaden/ommetjes. 

Dennekamp: er is een gesprek met alle individuele bewoners geweest over toekomst Dennekamp. Gemeente heeft er een verslag van gemaakt met de rode draad uit de gesprekken. Bewoners krijgen de gelegenheid hierop te reageren. Het verslag wordt door Leonie naar het bestuur van Dorpsbelangen gestuurd.

Proef met chicane in Roderesch

Gepubliceerd op: 21 november 2017 09:20

Op donderdag 23 november wordt op de Hoofdweg in Roderesch ter hoogte van de nummers 13 en 15 een rijbaanversmalling aangelegd, een zogenoemde chicane. Dit moet de snelheid van het doorgaande verkeer afremmen.Het betreft een pilot van een half jaar om de werking te volgen en de ervaringen van omwonenden en weggebruikers te bepalen. Samen met Dorpsbelangen zijn doelstellingen geformuleerd om over een half jaar de effectiviteit van de maatregel te kunnen bepalen. Aan de hand hiervan wordt besloten of de chicane permanent wordt aangelegd.

Hoe ziet het eruit?

Tijdens de pilot bestaat de chicane uit betonblokken voorzien van reflectie en markering. Helaas zal dit de entree van Roderesch niet verfraaien. Dorpsbelangen RAS heeft in Roderesch een draagvlakmeting gehouden voor het instellen van de pilot. Hieruit bleek dat een ruime meerderheid voor het instellen van de pilot is.

Dit is een mededeling van gemeente Noordenveld.