Alle berichten van Arent Anema

Whatsapp Buurtpreventie Alteveer

Beste buurtbewoner,

Om het veilige gevoel in onze straten te kunnen behouden of vergroten hebben we het initiatief genomen om met Whatsapp een buurt-app op te zetten voor Alteveer.

Middels deze brief willen wij u vragen of u wilt deelnemen aan deze buurt-app.

Er zijn geen kosten aan verbonden.

Dit kan door een mail te sturen naar:

secretariaat@rasdorpen.nl

Vermeld daarin uw naam en mobiel telefoonnummer.
Ik zal u dan toevoegen aan de buurt-app van Alteveer.

Aangezien er voor WhatsApp een maximum van 50 deelnemers per groep geldt, graag bij voorkeur één contactpersoon per huishouden doorgeven.

Mochten meerdere nummers per huishouden wenselijk zijn, geef dit dan even door.

In dat geval zal er een tweede groep aangemaakt moeten worden, waarbij onze straat of buurt op een logische manier opgedeeld moet worden.

Om de app functioneel te houden, zijn er een aantal regels opgesteld;

Deze zijn als volgt:

 1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.
 2. Men moet in bezit zijn van een smartphone.
 3. Deelnemers zijn woonachtig/ gevestigd in de wijk/buurt waar de groep opgericht wordt.
 4. Whatsapp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 wordt gedaan.
 5. Gebruik de Whatsapp volgens de SAAR afkorting:
  S = Signaleer
  A = Alarmeer 112
  A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
  R = Reageer / Registreer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dat we de plannen van de verdachte persoon verstoren (zaak stuk maken). Doe dit alleen als je dit veilig kunt doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
 6. Laat door middel van een Whatsapp bericht aan elkaar weten dat 112 gebeld is dit om te voorkomen dat er een regen van 112 meldingen plaats vindt.
 7. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 8. Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten. Dus ook geen mobiel telefoneren tijdens het besturen van een voertuig.
 9. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement wanneer dit voor de melding noodzakelijke meerwaarde heeft. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur , het merk, type en het kenteken.
 10. Gebruik deze Whatsapp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact privé berichten.
 11. Bij verlies of diefstal van uw telefoon of wijziging van telefoonnummer dit doorgeven aan de beheerder.

Het zou mooi zijn als U meedoet in deze groepsapp. Op die manier kunnen we de sociale controle vergroten en samen onze buurt nog een stukje veiliger maken.

De gemeente Noordenveld heeft toegezegd voor stickers en borden te zorgen welke dan duidelijk maken dat we op elkaar letten en er voor elkaar zijn.

Mocht u vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Harri Vedder

Dennekamp 14

Alteveer

Mob. 06 5316 5542

Wegstremming Lieverseweg in Langelo

WAT GAAT ER GEBEUREN

De brug tussen Lieveren en Langelo wordt verwijderd en er komen twee otterpassages ter hoogte van het Grootediep. Voor deze werkzaamheden wordt de Lieverseweg afgesloten voor alle doorgaande verkeer, inclusief fietsverkeer. Omdat de weg voor deze werkzaamheden toch al is afgesloten, wordt gelijktijdig aan een deel van de Lieverseweg onderhoud uitgevoerd.

Alle werkzaamheden vinden plaats tussen de brug en de Osbroeksweg.

WANNEER WORDT HET WERK UITGEVOERD

Het werk start op 22 oktober en zal rond 30 november zijn afgrond. Voor deze periode is gekozen omdat er dan minder recreatief- en landbouwverkeer gebruik maakt van de Lieverseweg.

WEGSTREMMING

Er is tussen Lieveren en Langelo gedurende de beschreven periode geen doorgaand verkeer mogelijk. Ook het fietsverkeer zal geen gebruik kunnen maken van de Lieverseweg. Fietsverkeer vanaf Alteveer over het Lieversediep richting Lieveren blijf wel mogelijk.

Verslag van schouw 21 juni 2018

Hieronder het verslag van de schouw met de gemeente op 21 juni 2018.

Dorpsschouw 21-06-2018 actielijst Website

 

Evaluatie Pilot Chicane Hoofdweg Roderesch

Beste inwoners van ons RAS gebied.

28 Februari 2018 eindigt de eerste 3 maanden van de proef met de Chicane.

We hebben in de brief van 14 November 2017 binnen Roderesch gevraagd het evaluatie formulier te willen invullen en dit in te leveren bij Jaap Bleker Giezenstraat 11 of Wiebe Kruijer Hoofdweg 17 Roderesch. Graag willen we de formulieren uiterlijk 4 Maart in ons bezit hebben om het daarna met de Gemeente Noordenveld te kunnen delen , en eventueel aanpassingen door te voeren gedurende de tweede 3 Maanden.

Schroom niet om het in te leveren , alle reacties en opmerkingen zijn welkom.

Namens Dorpsbelangen RAS.

Wiebe Kruijer en Jaap Bleker.

Proef met chicane in Roderesch

Gepubliceerd op: 21 november 2017 09:20

Op donderdag 23 november wordt op de Hoofdweg in Roderesch ter hoogte van de nummers 13 en 15 een rijbaanversmalling aangelegd, een zogenoemde chicane. Dit moet de snelheid van het doorgaande verkeer afremmen.Het betreft een pilot van een half jaar om de werking te volgen en de ervaringen van omwonenden en weggebruikers te bepalen. Samen met Dorpsbelangen zijn doelstellingen geformuleerd om over een half jaar de effectiviteit van de maatregel te kunnen bepalen. Aan de hand hiervan wordt besloten of de chicane permanent wordt aangelegd.

Hoe ziet het eruit?

Tijdens de pilot bestaat de chicane uit betonblokken voorzien van reflectie en markering. Helaas zal dit de entree van Roderesch niet verfraaien. Dorpsbelangen RAS heeft in Roderesch een draagvlakmeting gehouden voor het instellen van de pilot. Hieruit bleek dat een ruime meerderheid voor het instellen van de pilot is.

Dit is een mededeling van gemeente Noordenveld.