ALV 2020

Voor 2020 heeft het bestuur besloten om de ALV op papier te houden. We hebben deze beslissing genomen in verband met het corona virus. Onderstussen zijn er al allerlei versoepelingen vanuit de regering, maar voor ons was dit op dit moment de meest logische en makkelijk manier om de ALV toch te houden. Hopenlijk kunnen we elkaar later in het jaar bij een andere bijeenkomst wel weer ontmoeten en anders volgens jaar weer bij de ALV.

Voor de papieren ALV krijgt u (alle leden) een papieren pakketje in de bus. Deze is hieronder ook digitaal beschikbaar. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt deze stellen via secretariaat@rasdorpen.nl

Verslag schouw 2019

Wijk/dorpsbelangen:   Dorpsbelangen RAS   

Wijk/dorpsschouw Datum: 20 Juni 2019 om 13.00 uur vanaf RAShuys Giezenstraat 3.                   

Aanwezig: DB RAS Tom Stienstra , Wiebe Kruijer, Gemeente M B en L R , WiN E H

Opmerkingen vooraf: Wat gebeurt er met de actiepunten van vorig jaar die niet of gedeeltelijk zijn uitgevoerd. Zie schouwlijst van 21-06-2018.

Punten Groen:

Punten Straatwerk, Straatmeubilair en Bebordingen:

Punten Speelvoorzieningen:

Er wordt vertelt dat Rashuis bezig is met een plan voor een nieuwe speelvoorziening op het terrein voor het RAShuys. Ook wil de gemeente op het veld achter ’t RAShuys een wadi aanleggen met natuurlijke speelaanleiding. Dit kan mogelijk ook probleem wateroverlast oplossen waardoor drainage niet nodig is. Na de zomervakantie gaan we hiermee aan de slag in samenwerking met St. RAShuys.

Punten Algemeen:

Er komt een vraag wie verantwoordelijk is voor de stormschade op perceel Staatsbosbeheer. Gemeente kan hier niets in betekenen. Er is zo veel schade dat niet alles direct opgelost kan worden, Staatsbosbeheer er druk mee bezig. 

Het Drents Landschap (HDL) heeft een landschap geërfd tussen Roderesch en Steenbergen. Veel inwoners zullen er wel van weten, gezien het projectbord aan de weg. Ze zijn veel aan het renoveren en het bos aan het revitaliseren. HDL heeft de gemeente gevraagd bij te dragen aan de renovatie aan een theehuis. Wij hebben gezegd dat alleen te willen doen als ze het bos open zouden willen stellen voor wandelaars.  Dit sluit aan bij de wens in de RASvisie voor meer wandelpaden/ommetjes. 

Dennekamp: er is een gesprek met alle individuele bewoners geweest over toekomst Dennekamp. Gemeente heeft er een verslag van gemaakt met de rode draad uit de gesprekken. Bewoners krijgen de gelegenheid hierop te reageren. Het verslag wordt door Leonie naar het bestuur van Dorpsbelangen gestuurd.

Verslag van schouw 21 juni 2018

Hieronder het verslag van de schouw met de gemeente op 21 juni 2018.

Dorpsschouw 21-06-2018 actielijst Website